Partner_sm

Partnere

Vi har stærke relationer med alle vores partnere

Siden starten har Weptos samarbejdet med AAU (Aalborg Universitet, Danmark) i udviklingen og valideringen af teknologien. WEPTOS projektet er baseret på flere internationale patenter der er opnået i tæt samarbejde med Zacco Denmark A/S. Energinet.dk har ydet projektet økonomisk støtte.

 

Energinet.dk er ansvarlig for el- og naturgassystemerne i Danmark. Som ejer af den overordnede infrastruktur, sørger institutionen for en sikker energiforsyning og skaber rammerne for velfungerende energimarkeder og effektiv indpasning af vedvarende energi.

Energinet.dk sørger for gennem internationale og fortrinsvis markedsbaserede løsninger at muliggøre øget anvendelse af vedvarende energi og bidrage til håndtering af globale energi- og klimaudfordringer.

Energinet.dk

 

Forskningsgruppen for Bølgeenergi på Aalborg Universitet udfører forskning og udvikling inden for bølgeenergifeltet med fokus på:

Test af hydraulisk model i vores bølgelaboratorier af bølgeenergianordninger eller undersystemer heraf.
Numeriske simulationer af bølgeklima og bølgeenergianordninger eller undersystemer heraf.
Driftsforsøg med bølgeenergianordninger til havs.
Deltagelse i samarbejde med andre universiteter, institutioner og virksomheder, der arbejder inden for bølgeenergifeltet, og ligeledes udveksling af studerende og forskere.
Undervisning inden for feltet.
Konsultation inden for feltet.
En af de store nuværende beskæftigelser er den internationale strategiske alliance Structural Design of Wave Energy Devices, der koordineres af forskningsgruppen.

Wave Energy Research Group AAU

 

zacco

Zacco er en ledende Europæisk konsulentvirksomhed inden for immaterielle rettigheder, med ca. 500 ansatte, hvoraf mange er europæiske patent-, varemærke- og/eller designagenter. I mere end 140 år har virksomheden hjulpet kunder med at vurdere, definere, beskytte og udnytte deres immaterielle aktiver.

Zacco dækker alle tekniske og juridiske områder inden for immaterielle rettigheder og bistår sine kunder med teknisk, juridisk og strategisk rådgivning, herunder konflikthåndtering og retssager. Ud over bistand med beskyttelse af immaterielle rettigheder tilbyder Zacco også sine kunder strategisk rådgivning rettet mod at øge deres konkurrencefordel gennem en professionel udnyttelse af sådanne rettigheder.

Zacco