Vision_

Vision & Mission

Vision: De første til at udnytte bølgeenergi kommercielt

I Weptos vil vi være de første til at udnytte bølgeenergi kommercielt. Det betyder, at vi specifikt stræber efter at etablere en helt ny markedsmulighed for vedvarende energi og blive i stand til at konkurrere med alternative energikilder.

 

Mission: Den bedste teknologi

Virksomheden vil være den bedste udvikler af teknologi til at udnytte bølgeenergi og det skal ske med fokus på ydelse, sikkerhed og et ansvarligt ressourceforbrug. Vi vil hele tiden være opmærksom på at de miljømæssige aspekter i vedvarende energi også angår et optimalt brug af materialer. Virksomheden vil med en ledende teknologi til enhver tid sikre at der skabes merværdi for aktionærerne og samfundet.