News

LCoE rapport

Weptos teknologien er i denne rapport fra AAU dokumenteret til at være konkurrencedygtig i forhold til offshore vindenergi. Rapporten kan rekvireres ved henvendelse på: weptos@weptos.com.

Renew 2014

Det omfattende forsknings- og udviklingsarbejde bag Weptos teknologien blev præsenteret i en artikel på ”1st International Conference on Renewable Energies Offshore 24 – 26 November 2014, Lisbon, Portugal”. Se artiklen under: Presse/Publikationer.

Ekstern benchmark analyse

AAU har sammenlignet otte forskellige bølgeenergiteknologier i en ”Benchmark Study”, som konkluderer at Weptos teknologien har den bedste teknisk-økonomisk bedømmelse af de WECs, der er sammenlignet i analysen.

ForskVE støtte tildeles Weptos

Energinet.dk godkender ansøgning om støtte med et PSO-tilskud på i alt 7,5 mio. kr. til projekt ”Weptos Offshore #1”. Projektets formål er at teste Weptos WEC for første gang i et ukontrolleret, ægte havmiljø.

Test i Skotland

Weptos teknologien testes i 3D bølger kombineret med havstrømme samt ekstreme bølgeforhold i det nye testcenter for bølgeenergi FloWave Ocean Energy Research Facility i Edinburgh, Skotland.

Besøg af Den Franske Ambassade

Den Franske Ambassade besøger Weptos forsknings- og udviklingscenter med en delegation på 10 franske virksomheder.

Besøg af Den Belgiske Ambassade

Den Belgiske Ambassade besøger Weptos forsknings- og udviklingscenter med en delegation på seks belgiske virksomheder.

Test af nyt PTO system

Test og analyse af nyt PTO (power take off) system til yderligere optimering af Weptos performance samt test og studie vedrørende maksimale bølgelaster ved DanWec, Hanstholm. Formålet er fastlæggelse af designkriterier for Weptos fuldskala anlæg.