technology header

Teknologi

WEPTOS WEC (wave energy converter) udnytter en velkendt og effektiv metode til at opsamle bølgernes energi på en helt ny innovativ måde. Det sker i en flydende konstruktion, som er opbygget i en vinkelformet struktur, der kan regulere den indkomne mængde bølgeenergi og reducere påvirkningerne i hårdt vejr. Den V-formede struktur absorberer bølgeenergien via en række af rotorer, der hver især overfører energien til en fælles aksel som er direkte forbundet med en generatorinstallation. På denne måde udjævnes energien i forhold til bølgeperioden og allerede kendte generatorløsninger kan anvendes.

Baseret på kendt teknologi

Rotorens form er baseret på den velkendte geometri fra Salters Duck, som blev udviklet tilbage i 1974 og som vakte stor opmærksomhed på grund af de meget høje virkningsgrader der kunne opnås. Stephen Salter fokuserede på at omsætte energien via hydraulik og med de enkelte rotorer placeret parallelt med bølgerne.

WEPTOS teknologien adskiller sig ved at energien udnyttes mekanisk og kun i den ene retning af rotorens bevægelse. Da det samtidig sker i en vinkel i forhold til bølgens udbredelsesretning og med relativt korte rotorer i én lang række opnås en vedvarende rotation af den fælles aksel.

Når bølgen rammer den enkelte rotor trækker det mekaniske system akselen. Efter bølgen har passeret rotoren svinger denne retur mod udgangspunktet på grund af tyngdepunktets placering. I denne bevægelse er der friløb i det mekaniske system og derved undgås en bremsende effekt på selve akselen. Virkningen er særdeles effektiv og fungerer helt uden yderligere form for styringsmekanismer.

Ændrer form efter bølgeforholdene

Vinklen på strukturen i WEPTOS WEC er afgørende for hvor stor bredde anlægget har imod bølgerne. I stille vejr er bølgerne små og indeholder ikke så meget energi, og her er det en fordel at absorbere energien over så stor bredde som muligt. I hårdt vejr er det derimod en fordel at have mindre bredde imod bølgerne, og dermed begrænse energimængden, når denne overstiger generatorens kapacitet. WEPTOS teknologien regulerer automatisk vinklen i anlægget efter bølgeforholdene så generatoren altid udnyttes optimalt.

Særligt i stormvejr har det stor betydning at kunne sikre sig imod overbelastning, og WEPTOS WEC har på grund af muligheden med den lille vinkel, ikke øgede krav til strukturens styrke i forhold til hvad der er nødvendigt under normal drift.

WEPTOS WEC er designet med en enkel og stærk struktur i trekantet form, og er samlet med et fleksibelt led i stævnen. Vinklen ændres ved at bommen (forbindelsen mellem de to strukturer) trækkes frem og tilbage. Anlægget er fortøjret i stævnen og lægger sig derfor altid i den korrekte position i forhold til bølgeretningen.